ทบทวนเป้าหมายบริษัท

ทบทวนเป้าหมายบริษัท

ทบทวนเป้าหมายบริษัท
ทบทวนเป้าหมายบริษัท

ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ประเภทใดก็ตามต้องมีตัวเลขที่เป็นเป้าหมายของ บริษัท ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือจำนวนสาขาโดย บริษัท ส่วนใหญ่มักจะตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่าสถานการณ์จริง

แม้ว่าจะไม่เสมอไป แต่ทรัพยากรอย่างพนักงานหรือกองทุนต่างๆก็ต้องถูกกำหนดให้เป็นไปตามเป้าหมายมันคงเป็นเรื่องธรรมดาขององค์กร แต่ยิ่งเป้าหมายสูงเท่าไหร่ บริษัท ก็ยิ่งใช้ทรัพยากรมากเท่านั้น

หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ก็เท่ากับประสิทธิภาพการผลิตลดลงในบางกรณีการตั้งเป้าหมายอาจทำให้สูญเสียทรัพยากรอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาไม่เพียง แต่ในกรณีที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงจำนวนทรัพยากรที่เสียไปในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายด้วย

เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนเริ่มวางแผนรายละเอียดเพื่อบรรลุเป้าหมายกันเถอะ คำนึงถึงปริมาณงานต่อพนักงานจำนวนคนที่ต้องการจำนวนผลที่จะได้รับนอกจากนี้คุณควรประเมินเงินลงทุนและระยะเวลาในการลงทุนด้วย

การจัดทำแผนปฏิบัติการควรคำนึงถึงจำนวนทรัพยากรและเวลาที่ต้องใช้ในการผลิต เนื่องจากผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการสร้างสมดุลระหว่างจำนวนทรัพยากรที่ใช้และจำนวนเงินที่สามารถกู้คืนได้

Regardless of the type of company, there must be a target number for the company, whether it is sales or the number of branches, and most companies have higher goals than the actual situation.

Although not always But resources such as employees or funds have to be set to meet their goals. But the higher the target, the more resources the company uses.

If that goal cannot be achieved, it means lower productivity. In some cases, setting goals can lead to significant resource losses. Therefore, it is necessary to consider not only But only in successful cases But the amount of resources wasted must also be considered in case the goal is not achieved.

When you have clear goals, let’s start planning details to achieve them. Take into account the workload per employee, the number of people required, the number of results that will be achieved.You should also assess the investment capital and the investment time.

Establishing an action plan should take into account the amount of resources and time required for production. This is because the product balances the amount of resources used and the amount that can be recovered.

ทบทวนเป้าหมายบริษัท

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

สนับสนุนโดย  macau8889