Head Hunte

Head Hunte

Head Hunte
Head Hunte

ผู้เชี่ยวชาญต้องหาผู้สมัครตามความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่แค่การลงประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์หางานเท่านั้น ตัวอย่างเช่น บริษัท B ต้องการบรรณาธิการจากนิตยสาร New York Time เท่านั้นซึ่งเป็นหน้าที่ของ Head Hunter ในการพยายามดึงคนจากตำแหน่งนี้

จากรายละเอียดข้างต้น คนทำหน้าที่นี้ต้องสรรหาวิธีการต่างๆในการติดต่อผู้สมัคร ‘เป้าหมาย’ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหนังสือแม่ลูกเพื่อค้นหารายชื่อทีม และพบพวกเขาบน Facebook, Linkedin หรือโทรศัพท์สายตรงจากนั้นแสดงตัวว่าเป็นเราเป็นใคร

โดยแจ้งว่ามี บริษัท ลูกค้าที่ทำธุรกิจที่น่าสนใจในลักษณะเดียวกัน แต่ห้ามบอกชื่อ บริษัท ที่ว่าจ้างเราซึ่งหมายความว่าลูกค้าที่ว่าจ้างจะไม่ทราบว่าผู้สมัครเป็นใคร และผู้สมัครจะไม่ทราบว่าลูกค้าคือใคร เนื่องจากชื่อผู้สมัครถูกปิด แต่มีรายละเอียดคร่าวๆ

Experts must find candidates based on customer needs. It’s not just job posting on job websites.For example, Company B needed an editor from New York Time magazine, it was Head Hunter’s job to try and get people from this position.

From the description above This job recruiters have to find different ways to contact ‘target’ candidates, whether it’s buying a parent-child book to find a team list. And meet them on Facebook, Linkedin, or direct phone calls, then show yourself who we are.

It states that there are client companies doing similar businesses. But do not mention the name of the company that hires us, which means that the hiring client will not know who the applicant is. And applicants will not know who the customer is Because the applicant’s name is closed But there are some rough details. That there is one interesting candidate who has a profile like this. The disclosure of information will be made only if the applicant is interested and accepts an offer to work. Or customers will only interview with the candidates who have already obtained

Head Hunte

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

สนับสนุนโดย  macau8889