เป็นที่รักของเจ้านาย

เป็นที่รักของเจ้านาย

เป็นที่รักของเจ้านาย

หลีกเลี่ยงการปฏิเสธคุณจะได้รับการชื่นชมหากคุณไม่สนใจงาน

ใจเย็นและอ่อนน้อมถ่อมตนหากเจ้านายทำผิดพลาดเราก็มองข้ามไปราวกับว่ามันเป็นการดูแลน้ำใจซึ่งกันและกัน พูดอะไรก็ได้ที่เท่ากับหักหน้าเขาทำให้คุณหมดอนาคตในหน้าที่การงานโดยเปล่าประโยชน์

มีความรับผิดชอบสูงรู้ว่างานของคุณคืออะไรทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด การยุ่งงานคนอื่นให้หัวหน้าเห็นผลงานเป็นสิ่งไม่ดี ทำให้ดูเหมือนว่างานที่ทำนั้นน้อยเกินไปทำให้คุณมีอิสระจนจมกับงานของคนอื่น

แม้ว่าคุณจะพูดถูกก็ไม่อาจพูดเยอะได้ อาจจะมีผลกับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนภายใต้การสนับสนุนของเขาดังนั้นควรหลีกเลี่ยง การเปลี่ยนข้อโต้แย้งเพื่อชี้แจง

รู้ว่าเมื่อใดที่คุณควรทำคะแนน ระวังว่าการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคุณทำให้เจ้านายเสียประโยชน์ แสดงว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นโดยเฉพาะเจ้านายจะทำลายความก้าวหน้าของคุณ

กำจัดนิสัยขี้นินทาเพราะพฤติกรรมแบบนี้ชอบแทงคนข้างหลังอย่านินทาเจ้านายของคุณ เพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงหูเจ้านาย?

อย่าข้ามหน้าข้ามตาเจ้านายของคุณ ไม่ว่าผลงานจะยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ไม่ควรแสดงให้เจ้านายคนอื่นเห็นโดยที่เจ้านายของคุณมองไม่เห็น นอกจากจะดูไม่สุภาพแล้วยังทำให้เขาเหม็นหน้าคุณอีกด้วย

Avoid rejection, you will be appreciated if you are not interested in the work.

Keep calm and humble. If a boss makes a mistake, we overlook it as if it were a care for one another. Say anything that is equal to breaking his face, leaving you in vain for your future career.

Have a high responsibility. Know what your job is. Do the best assignments. It is not good to be busy with other people for your boss to see your results. It makes it seem like your work is too little, giving you the freedom to overwhelm other people’s work.

Even if you’re right, you can’t say a lot. It might have an effect on the promotion under his support, so it should be avoided. Changing arguments for clarification

Know when you should score. Be aware that presenting your creativity wasted your boss. Show that you are better than others, especially your boss, will ruin your progress.


Get rid of the habit of gossiping, because this kind of behavior likes to stab people in the back. Don’t gossip your boss. Because you never know when you will reach your boss’s ears?

Do not overrule your boss. No matter how great the performance is, it shouldn’t be shown to other bosses without your boss. In addition to being disrespectful, it will also make him smell your face.

เป็นที่รักของเจ้านาย

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

สนับสนุนโดย  macau8889