ผู้นำจำเป็น

ผู้นำจำเป็น

ผู้นำจำเป็น
ผู้นำจำเป็น

ใครไม่เคยเป็นผู้นำ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เจ้านายที่ทำงานหรือเป็นผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งใด ๆ ก็ตามอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องมีความเป็นผู้นำด้วยใช่ไหม ข้อมูลใดที่เป็นความจริงหนึ่งในหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการกระตุ้นความเป็นผู้นำ ไม่ใช่เฉพาะในระดับผู้บริหารผู้จัดการหรือหัวหน้างานเท่านั้น แต่รวมถึงพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยไม่ค่อยกล้าแสดงความเป็นผู้นำรอให้ “ฮีโร่” เริ่มแล้วค่อยทำตาม จนแล้วจนรอดในกลุ่มก็ไม่มีคนกล้า ต้องมีคนหนึ่งคนที่ถูกบังคับให้เป็น ผู้นำ

ความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องมีความเชื่อมั่น เป็นสิ่งสำคัญสุดๆสำหรับผู้นำ เพราะถ้าเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ยากที่ใครจะเชื่อและวางใจในตัวเรา แต่ไม่ใช่ว่าเราเชื่อ แต่ตัวเองผู้นำที่ดีต้องรับฟังผู้อื่นด้วย

ทักษะการฟังผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ฟังที่เอาใจใส่ และมีศิลปะในการฟังว่ากันว่าการฟังเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เมื่อเราพูดเราจะรู้เท่าที่เราพูด แต่เมื่อเราฟังเราจะรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ผู้นำต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนที่เราเป็นผู้นำ รับฟังปัญหาตลอดจนความคิดเห็นต่างๆและเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาปรับปรุงงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

Who has never been a leader? Even if we are not a working boss or a supervisor in any position, maybe a family head has to be a leader, right? Which information is true? One of the functions of human resource development is to stimulate leadership. Not only at the executive, manager or supervisor level. But including all employees in the organization, it is undeniable fact that Thais are afraid to show leadership, wait for the “hero” to start and then follow. Until then, there were no people in the group. There must be one person who is forced to lead the way.

Confidence A good leader must have confidence. It is extremely important for leaders. Because if we still do not believe in ourselves, it is difficult for anyone to believe and trust in us. But not that we believe But myself, a good leader must listen to others too.

A good leader must be an attentive listener. And has the art of listening.Listening is said to be the best learning. When we speak, we will know as much as we speak. But when we listen, we will know what we do not know. Leaders must learn to understand who we lead. Listen to problems and opinions and act as a consultant to solve problems, improve work to achieve goals.

ผู้นำจำเป็น

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

สนับสนุนโดย  macau8889