ยุทธศาสตร์ระบุว่าต้องทำอะไร ยุทธวิธีระบุว่าต้องทำอย่างไร

ยุทธศาสตร์ระบุว่าต้องทำอะไร ? ยุทธวิธีระบุว่าต้องทำอย่างไร ?

ความจริงแล้วสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเพียงเรื่องของคนสองคนอคอล์ฟ ฮิตเลอร์ กับวินสตัน เซอร์ซิลแทบทุกสิ่งที่ถูกต้องและผิดพลาดล้วนมีต้นตอมาจากสิ่งที่สองคนนี้ทำพูดง่าย ๆ ก็คือ

เชอร์ชิลเป็นนักยุทธศาสตร์ส่วนฮิตเลอร์เป็นนักยุทธวิธีที่คิดว่าตัวเองเป็นนักยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คือภาพใหญ่ส่วนยุทธวิธีคือภาพเล็ ๆ ที่ประกอบกันเป็นภาพใหญ่นักยุทธวิธีจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ส่วนนักยุทธศาสตร์ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้นักยุทธศาสตร์จะคอยกำกับดูแลนักยุทธวิธีจำนวนมากโดยบอกว่าต้องการให้พวกเขาทำอะไรแต่จะไม่บอกว่าพวกเขาต้องทำอย่างไร ยุทธศาสตร์ระบุว่าต้องทำอะไร

นักยุทธศสตร์ทำงานภายใต้กรอบความคิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารรียกว่า “ไม่ต้องคุมข้ม แต่เป้าหมายต้องชัด”นั่นเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนักยุทธศาสตร์นั้นเป็นวิธีทำงานของเชอร์ซิล

พูดง่าย ๆ ก็คือ เขามอบหมายงานให้นักยุทธวิธีและปล่อยให้พวกเขาจัดการเองนั่นเป็นสิ่งที่นักยุทธศาสตร์ทำแต่อิตเลอร์ไม่ใช่นักยุทธศาสตร์เขาเป็นนักยุทธวิธีที่คิดว่ตัวเองเป็นนัยุทธศาสตร์

เขาจึงไม่มีภาพใหญ่ในหัวผลก็คือ เขาเข้ไปแกรแซงยุทธวิธีต่าง ๆการตัดลินใจของนายทหารระดับสูงทั้งทัพบกและทัพเรือต้องได้รับการอนุมัติจากฮิตเลอร์ทุกครั้ง

ยุทธศาสตร์ระบุว่าต้องทำอะไร

Strategy specifies what to do? The strategy states what to do. ?

In fact, the Second World War was a story of two people: Colvin Hitler and Winston Sir Silence. Almost everything that is right and wrong has its roots in these two things. Simply put, it is

Churchill is a strategist, and Hitler is a strategist who thinks he is a strategist, a big picture, a strategy is a small image that makes up a big picture, so a strategist is an expert.

As for the strategists, they must be knowledgeable. The strategists supervise a large number of the tactics by telling them what they want to do but not what they have to do. Strategy identifies what needs to be done.

Strategists work under the concept of management experts “No need to cross check But the goal must be clear. “That is the right way for the strategist to be the work of Chervil.

Simply put, he assigns the task to the tactics and let them manage themselves, that’s what the strategists do, but Itler is not a strategist, he is a strategist who thinks he is a strategist.

So he doesn’t have a big picture in his head. The result is He entered different tactics. The distractions of both the army and navy officers must be approved by Hitler at all times.

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : google