เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย

คนในทีมที่มีการทำงานเป็นทีมที่ดีมักประกอบด้วยคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ผู้นำคำที่นี่ไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้นำเท่านั้น เป็นผู้นำที่ดี

แต่มันหมายถึงการตัดสินใจที่กล้าหาญกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นรู้หน้าที่ของคุณอย่ารอให้ใครมาบังคับมีคำแนะนำที่ดีสำหรับเพื่อนร่วมทีมเสมอ และในเวลาเดียวกันเมื่อคนอื่น ๆ

ในทีมแสดงความเป็นผู้นำบางคนสามารถเป็นผู้ติดตามที่มีระเบียบวินัยเปิดกว้างรับข้อเสนอแนะและปรับปรุงตนเองให้สมาชิกในทีมพัฒนาตนเองได้ทุกเวลา เป็นผู้นำที่ดี

ข้อดีของการทำงานเป็นทีมที่มีจุดแข็งแตกต่างกันเช่นทักษะการประสานงานทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทักษะทางการเงินเป็นต้นเพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบมีความสามารถในทุกด้านการทำงานเป็นทีมจึงช่วยป้องกันช่องโหว่ของกันและกัน

โดยไม่ลืมว่าการมีผู้นำเพื่อช่วยเพิ่มพลังในการมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของการทำงานร่วมกันมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมอยู่เสมอ นั่นคือทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้นำที่ดี

The difference between engaging and putting in the best. Participation is different from the best of the best If we just “have an umbrella” we don’t have to be responsible. Figure If failure is not a big deal But if we put everything together, it will become another matter at all

People with good teamwork often consist of people with leadership and follower traits. The word leader here is not just about being a leader. Be a good leader

But it means making a brave decision to express opinions, know your duty, don’t wait for someone to control, always have good advice for teammates. And at the same time, when other people

Some leadership team members can be disciplined followers, open for suggestions and improve themselves for team members to develop themselves at any time. Be a good leader

The advantages of working as a team with different strengths, such as coordination skills, computer program skills, financial skills, etc. Because no one is perfect, has the ability to work in all aspects of teamwork, thus preventing the vulnerability of Each other

Without forgetting that having a leader helps to increase the power to focus on the purpose of working together, always developing good relationships with the team. That’s all, a good starting point for effective teamwork.

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : google