ตอนที่40 ความแตกต่างระหว่างมีส่วนร่วมกับ ทุ่มสุดตัว

ความแตกต่างระหว่าง มีส่วนร่วม กับ ทุ่มสุดตัว
การมีส่วนร่วมนั้นต่งจากการทุ่มสุดตัว
ถ้าเราแค่ “มีส่วนร่ม” เราก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
เต็มตัว
หากล้มเหลวขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่ถ้เรา ทุ่มสุดตัว ละก็มันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เลย


มันจะกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย
เพราะเราต้องเสี่ยงมากคว่กันเยอะ
เราจำเป็นต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้
และเราจำเป็นต้องซือสัตย์กับตัวเอง
ซาวนิวยอร์กมีคำเปรียบเปรยยวกับการมีส่นร่วมและ

การทุ่มสุดตัวอยู่ครับ
พวกเขาบอกว่ามันเหมือนกับแฮมและไข่
ไก่เพียงแค่มีส่วนร่วมในการลิตข่ แต่หมูต้องสละชีวิต
เพื่อผลิตแฮม
ชาวอเมริกันจำนวนมากมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของชาว
ยุโรป
ชาวยุโรปแค่มีส่วนร่วม แต่ม่คยทุ่มสุดตัว
พวกเขาจึงรู้สึกว่าชาวยุโรปพึ่งพาไม่ได้
ในปี 190 นั่นถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เดียว

ทุ่มสุดตัว

The difference between engaging and putting in the best.
 Participation is different from the best of the best.
 If we just “have an umbrella” we don’t have to be responsible.
 Figure
 If failure is not a big deal
 But if we put everything together, it will become another matter.
 at all


 It will become a deadly matter.
 Because we have to take a lot of risks
 We need to know the differences between these two things.
 And we need to be honest with ourselves
 Savoie New York has a metaphor for participation and
 The last throw is on.
 They say it’s like ham and eggs.
 Chicken just got involved in the little But the pig has to sacrifice life
 To produce ham
 Many Americans consider this to be a problem for citizens.
 Europe


 Europeans just participate But not all of them
 So they feel that Europeans can’t rely on
 In 190, that was the only big prob e have to take a lot of risks
 We need to know the differences between these two things.
 And we need to be honest with ourselves
 Savoie New York has a metaphor for participation and
 The last throw is on.
 They say it’s like ham and eggs.
 Chicken just got involved in the little But the pig has to sacrifice life
 To produce ham lem.

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : google