เกิดเป็นกระต่าย ต้องคิดให้ได้ อย่างหมาป่า

ทำไมต้องคิดแบบนักล่า

ตลอดหลายสิบปีที่ทำงานโฆษณา ผมได้รับบทเรียน สำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ได้กับเรื่อง ทั่ว ๆ ไปในชีวิตด้วย

ไม่มีสิ่งไหนดำรงอยู่ในความว่างเปล่า ทุกสิ่งล้วนดำรงอยู่ในบริบทแวดล้อมทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งไหนดีหรือแย่โดยตัวมันเอง มันแค่ดีกว่าหรือแย่กว่าเมื่อเปรียบกับอะไรบางอย่าง

แต่ 90 เปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่คนเราคิดกลับมองข้ามบริบท แวดล้อมไป

ความคิดของคนส่วนใหญ่จึงใช้ไม่ได้ผล สิ่งที่ได้ผลคือการคิดให้ไกลกว่าปัญหา

เมื่อเผชิญกับปัญหาที่แก้ไม่ตก จงย้อนกลับไปที่จุดเริ่ม ต้นและเปลี่ยนบริบทแวดล้อมเสีย

เปลี่ยนบริบทแวดล้อมให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้

เฮนรี ฟอร์ด กล่าวไว้ว่า “ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้ถ้าคุณ หั่นมันจนชิ้นเล็กพอ”

จงย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น หั่นปัญหาออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และมองให้เห็นว่าชิ้นใดเป็นจุดสำคัญ

ชิ้นใดที่ถ้าปรับเปลี่ยนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนตาม ไปด้วย

ผมไม่ค่อยได้เรียนรู้จากตำรามากนัก ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อสิ้นดี ผมเบื่อหนังสือที่ย่อยทุกอย่างให้เป็นสูตรสำเร็จ

ความจริง 8 ประการเอย กฎ 12 ข้อเอย หลักการสำคัญ 10 อย่างเอย

ซึ่งคุณจะลืมแทบหมดเกลี้ยงทันที่ที่อ่านจบ

สำหรับผมแล้ว นั่นดูไม่น่าสนใจ ไม่สร้างสรรค์ และไม่ ได้ใช้ความคิดเลย

บิล เบิร์นแบค ฮีโรในวงการโฆษณาของผมกล่าวไว้ว่า “หลักการอยู่ค้ำฟ้า แต่สูตรสำเร็จหาเป็นเช่นนั้นไม่

บทเรียนที่คุณได้ค้นพบเองย่อมทรงพลังกว่ากฎที่คุณ ท่องจำเหมือนนกแก้วนกขุนทอง

บทเรียนจะประทับอยู่ในหัวคุณ

นั่นคือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราว แทน ที่จะเป็นกฏอย่างที่พบได้ในหนังสือเล่มอื่น ๆ

เรื่องราวที่มีอิทธิพลต่อผม เรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยว กับวิธีคิดแบบนักล่า

พร้อมด้วยตัวอย่างที่หลากหลายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปด้วยวิธีนี้คุณจะได้เรียนรู้หลักการต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ กับตัวเอง ในแบบที่ผมเองก็อาจคาดไม่ถึง

และนั่นก็คือจุดประสงค์ของการคิดแบบนักล่าครับ

Why do you have to think like a hunter?

Over the decades of advertising work I got a lesson One of the important things about creativity that works for all things in life.

Nothing exists in nothingness. Everything exists in all context. Nothing is good or bad by itself. It’s just better or worse when compared to something.

But 90 percent of what people think is overlooked in the context

The idea of ​​most people is useless. What works is the thinking beyond the problems.

When faced with unsolvable problems Go back to the beginning. Beginning and changing the context

Change the context to be able to solve that problem.

Henry Ford says, “There is no problem that cannot be solved if you That was until the piece was small enough. “

Go back to the beginning. Turn the problem into small pieces and see which ones are important points.

Which item, if modified, everything will change accordingly

I didn’t learn much from textbooks. I feel it is boring. I’m tired of books that digest everything into a formula.

8 truths, 12 rules, 10 important principles

Which you will almost completely forget as soon as you finish reading

For me, that doesn’t seem interesting. Not creative and not thinking at all

Bill Bye Browiro, in my advertising industry, said that “The principle is endless But the formula for success is not so

The lessons that you have discovered yourself are more powerful than the rules you have. Memorize like a parrot bird

The lesson will be in your head.

That is why this book is packed with stories instead of rules that are found in other books.

Stories that have influenced me Stories that I learned about And the way of thinking like a hunter

With the most diverse example possible

And that is the purpose of thinking like a hunter.

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

ขอบคุณรูปภ่พและข้อมูล : google